Kies und Splitt GmbH Wuppertal
Anfrage an KSV Kies und Splitt GmbH stellen
Anwendungsgebiete
MaterialnummerArtikelbezeichnung
>> Werke 150103100/1 Feine GK gew. (Sand) - E I - KA
>> Werke 1501030216/32 Grobe GK gew. (Kies) - E I - KA
>> Werke 150102942/8 Grobe GK gew. (Kies) - E I - KA
>> Werke 150102988/16 Grobe GK gew. (Kies) - E I - KA
Gesamtanzahl: 4